بایگانی برچسب: محاسن بناهای خشتی

سازه های خشتی و گلی

سازه های خشتی و گلی در کاوشهای باستان شناسی که روی طبقات سوم تپه های “سیلک” کاشان انجام شده است،کاربرد سازه های خشتی و خشت خام را از هزاره سوم قبل از میلاد در بناهای مسکونی آن زمان دیده اند. ساخت بناهای خشتی در هر دوره مورد توجه بوده، زیرا …

توضیحات بیشتر »